PRIVACYBELEID

MOL IN ACTION (MIA), gevestigd aan de Keirlandse Zillen 7, 2400 Mol in België, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. MIA gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van al onze gasten en streeft er naar om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Persoonsgegevens

In verband met het optimaliseren van onze dienstverlening leggen wij gegevens vast. Dit gebeurt wanneer u (online) reserveert, deelneemt aan één van de activiteiten of op een andere manier contact heeft met MIA. De gegevens die bewaard worden zijn met name contactgegevens en transactiegegevens. De gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van overeenkomsten, het optimaliseren van onze dienstverleningen en interne bedrijfsvoering en om u op de hoogte te houden van de wijzigingen in onze arrangementen, nieuwe aanbiedingen en/of producten.

MIA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

MIA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan (een) wettelijke verplichting(en).

Geautomatiseerde besluitvorming

MIA neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van MIA) tussen zit.

Cookies

MIA gebruikt alleen technische cookies voor een optimale werking van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens wijzigen of inzien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MIA.

U kunt dan ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@molinaction.be

Scroll to Top